Ajutor umanitar pentru Adriana Tanase

de sfantairina@gmail.com

 • 3,000

  necesari
 • 2,333

  donati
 • 0

  zile ramase
 • Target Date

  campania se finalizeaza
Donati :
77.77%
Campanie finalizata
Voluntari, Judetul Ilfov, România

sfantairina@gmail.com

1 Campanii | 0 Campanii apreciate

Despre

Despre campanie

Ajutor umanitar pentru Adriana Tanase – Viata fara Cancer – Fundatia Sfanta Irina

Update 09 septembrie 2019

Dragi donatori,
va informez ca ma simt mult mai bine, cu ajutorul Domnului. Am mai suferit o interventie chirurgicala (ganglionii latero-cervicali), urmez in continuare tratament cu citostatic (capecitabina si herceptin) iar la RMN-ul cerebral am avut rezultate bune.
Multumesc inca o data tuturor. Va port in rugaciunile mele personale (cei de pe site sunteti o parte dintre binefacatorii mei). Si pe dumneavoastra va rog sa ma pomeniti.
Doamne ajuta!
Hristos in mijlocul nostru, este si va fi, Amin!

Update 20 mai 2019

„Desi nu va cunosc, dragi donatori, va multumesc pentru ajutorul acordat sa-mi pot plati tratamentele si investigatiile de rigoare. Bunul Dumnezeu sa va rasplateasca insutit „banul vaduvei” si sa aveti parte de cea mai deplina sanatate.
Referitor la mine, va informez ca sunt pe un ‘front”, un camp de batalie unde cu ajutorul lui Dumnezeu trebuie sa birui. Urmez cura de chimioterapie si tratamentele alternative la aceasta Clinica din Bucuresti (*Clinica Imunomedica), fac regulat RMN-uri si CT-uri, am fost operata la spitalul Colentina medicii hotarand sa-mi faca mastectomie (aveam 14 ganglioni dintre care unul singur a fost in micro-metastaza). De remarcat faptul ca examenul histopatologic (biopsia) a avut un rezultat diferit fata de cel de dupa operatie si acum urmez un tratament cu Herceptin.
Spiridon, baietelul nostru, este sanatos, implineste anul in 2 iulie.
Mare este mila Domnului! Hristos in mijlocul nostru este si va fi!
Va multumesc inca o data pentru sprijinul acordat.

Cu multa stima,
Adriana.

P.S. „Rugaciunea sincera strapunge cerul”.

Istoric

Ma numesc Tanase Adriana, in varsta de 35 ani si sunt din Dej, jud. Cluj. Intr-o zi de toamna tarzie, luna lui noiembrie 2017, stand in pat am descoperit, masandu-ma la sanul drept, un nodul de marimea unui bob de strugure. Nu m-am speriat, de fapt nu am bagat de seama ca acel nodul avea sa fie o tumora canceroasa maligna. Am mers la parintele duhovnic, i-am spus ce am patit, si am amanat investigatiile dupa sarbatorile de iarna. Intre timp am ramas insarcinata cu cel de-al saselea copil. Nodulul incepuse sa creasca.

In acea perioada am avut o alimentatie normala, consumand produse lactate, carne, oua si, daca se putea. Cat mai multe dulciuri concentrate, in special ciocolata, inghetata si prajituri din cofetarie. Sa revin. Timp de 3 luni nu am fost la ecograf sa vad despre ce este vorba in legatura cu sanul drept. Medicului meu ginecolog spunandu-i ce am patit, m-a trimis la Cluj sa mi se faca o punctie. Intr-adevar, rezultatul a iesit pozitiv – carcinom mamar invaziv stadiul III. Ultimele doua nasteri au fost cezariene, urmand sa o fac si pe a treia. Din data de 16 mai incepe, sa zic, „drumul crucii”, din suferinta. De nu erau persoane dragi mie, Sfantul Nectarie, Sf. Efrem, Sf. Ierarh Spiridon, Sf. Ilie Lacatusul, Maica Domnului si Domnul nostru Iisus Hristos, nu ajungeam pana in prezent. Am fost internata in maternitatea din Dej de urgenta. S-a constat dezlipirea placentei cu hematoame. Mi s-a propus avort terapeutic, sarcina avea 18 saptamani.

Humanitarian aid for Adriana Tanase – Life without cancer – Sfanta Irina Foundation

 

Update September 9th, 2019

Dear donors,
I inform you that I feel much better, with the help of the Lord. I also underwent surgery (latero-cervical lymph nodes), I am still undergoing cytostatic treatment (capecitabine and herceptin) and in the brain MRI I had good results.
Thanks again to everyone. I take you in my personal prayers (those on the site are part of my benefactors). And you please mention me.
God help!
Christ in our midst is and will be, Amen

Update May 20th, 2019

„Although I do not know you, my dear donors, I thank you for your help to pay for my treatments and for proper investigations. Good God will reward you with the „widow’s money” and wish you have the most complete health.
As for me, I inform you that I am on a „front”, a battlefield, where I must overcome with the help of God. I follow the cure of chemotherapy and the alternative treatments at this Clinic in Bucharest (* Imunomedica Clinic), I do regularly RMNs and CTs, I was operated at Colentina Hospital, physicians deciding to do mastectomy (I had 14 ganglia, one of which was in micro-metastasis). Note that the histopathological examination (biopsy) had a different result the one after the surgery and now I have a Herceptin treatment.
Spiridon, our boy, is healthy, fulfills his first year on  July 2nd.
Great is the mercy of the Lord! Christ in our midst is and will be!
Thank you again for your support.

With great esteem,
Adriana.

P.S. „The sincere prayer pierces the sky.”

History

My name is Tanase Adriana, aged 35 and I am from Dej, Cluj County. On a late autumn, the month of November 2017, standing in bed, I discovered, massaging my right breast, a nodule the size of a grape. I was not scared, actually, I did not realize that the nodulee was going to be a cancerous malignant tumor. I went to the spiritual father, I told him what I was up to, and I postponed investigations after the winter holidays. Meanwhile, I got pregnant with my sixth baby. The nodule had begun to grow.

At that time I had a normal diet, consuming dairy products, meat, eggs and, if possible. As many concentrated sweets, especially chocolate, ice cream and confectionery cakes. To get back – For 3 months I didn’t make an ultrasound to see what it is going on with my right breast. I told my gynecologist what I was going through, sent me to Cluj to make a puncture. The result has come out positively – stage III invasive breast carcinoma. The last two births were cesarean, and it would follow to do the third one. Beginning with May 16th, let’s say, started „the way of the cross” of suffering. If there were no loved ones: St. Nectarios, St. Ephraim, St. Hierarch Spiridon, St Elias the LockSmith, St. Mary and our Lord Jesus Christ, I have not been to this day. I was admitted to the emergency maternity hospital in Dej. There was a detachment of the placenta with hematoma. I was offered a therapeutic abortion, the pregnancy was 18 weeks.

Tratamentul

Mi s-a facut tratament specific, sa pot purta sarcina la decizia mea si mai ales a sotului, dar din punct de vedere medical era compormis. Am avut pierderi mari de sânge, infecție la nivelul lichidului amniotic, febra, frison, am zis in sinea me: „Doamne, nu vreau sa fac avort”. A fost groaznic sa ai presiune din partea cadrelor medicale, persoanelor apropiate sa dau copilul afara, insa sotul m-a sustinut mult in a lua decizia sa-l pastram. Tumora crestea in volum.

Doamna doctor vazand ca nu o scoate cu mine la capat, totusi avand o stare inrautatita, am dat semnatura pe proprie raspundere pentru viața mea. Hemoglobina scazuse foarte mult, necesitand pentru prima data transfuzie de sange grupa 0, Rh negativ, fiind si intr-o zi de duminica, neavand medic anestezist in Dej, m-au trimis cu salvarea in Cluj. Din data de 3 iunie pana în 2 iulie si inca 3 saptamani am fost internata in spitalul ginecologic. Am cunoscut oameni minunati, m-au ajutat fiecare cu ce i-a indemnat inima.

Rugaciuni multe si multumiri!

Tin sa multumesc foarte mult pe aceasta cale cadrelor medicale, doamnei Alexandrina, doamnei Aurora, familiei, care mi-au fost alaturi, copiilor, d-lui Alexandru si sotiei sale Calina, si lista ar putea continua. In tot acest timp m-am rugat sa scap cu bine. Am fost si la medicul oncolog, tumora era de dimensiune crescuta. La indicatia dansului si a unor medici ginecologi mi s-a propus si aici sa fac avort, eram in saptamana a 23-a de sarcina in evolutie. Dezlipire de placenta, hemoragie, membrane rupte, erau printre putinele diagnostice.

Am fost primul caz cand mi s-a efectuat RMN ul pe timpul sarcinii. Dar, slava Domnului, totul a fost bine. E groaznic sa stai intr-un tub aproape 3 ore intr-un zgomot infernal. Rezultatul a fost bun, tumora tinuta sub control, fara metastaze. Mi s-a propus sa fac avort, nu am vrut, ma rugam la bunul Dumnezeu sa ma tina cu „ora”, cu ziua, desi am trecut prin momente grele, din punctul meu de vedere, fizic și psihic.

Sperante totusi

Medicul curant mi-a spus ca daca nu am lichid amniotic sau daca este insuficient, nu va trai copilul si va trebui sa-l avortez, sa incep chimioterapia. Am refuzat si de data aceasta. Am mai dus-o cu frana pana in data de 2 iulie cand intr-adevar au decis sa ma opereze. Am avut hemoglobina foarte mica. M-au operat, copilul a avut la nastere scor APGAR 5-7. L-am botezat de urgenta, l-am nascut la 26 saptamani, greutate 880 gr. Acum traieste, este bine, are 4800 gr si Sfantul Spiridon i-a purtat de grija si Maica Domnului.

Eu sunt in Bucuresti, fac tratament – chimioterapie, cu citostatice, la o clinica particulara. Am facut RMN si CT, tumora pare sa fie in regresie. Mananc vegetarian si fac tratament cu chimioterapie in continuare.

The treatment

I was given special treatment, I could bear the burden of my decision and especially of my husband, but from a medical point of view it was complicated. I had large blood loss, an amniotic fluid infection, fever, chills, I said to myself: „Lord, I do not want to make an abortion.” It was terrible to have pressure from the medical staff, the close people told me to give the baby out, but my husband had a lot of support in making the decision to keep the baby. The tumor increased in volume.

The lady doctor, seeing that she could not convince me, yet having a bad condition, I gave my signature to go on on my own responsibility. Hemoglobin decreased a lot, requiring for the first time blood transfusion group 0, Rh negative, being on a Sunday, having no anesthetist in Dej, they sent me with the ambulance in Cluj. From June 3rd to July 2nd and for another 3 weeks I was hospitalized in the gynecological hospital. I met wonderful people, they helped me with what they could.

A lot of prayers and many thanks!

I want to thank very much this way for the medical staff, Mrs. Alexandrina, Mrs. Aurora, the family, who have been with me, the children, Mr. Alexander and his wife Calina, and the list could continue. All the while I prayed to get away with it. I was at the oncologist, the tumor was of bigger size. At his suggestion and some gynecologists I was told also here to make an abortion, I was in the 23rd week of pregnancy in evolution. Placental detachment, hemorrhage, broken membranes were among the few diagnoses.

I was the first woman that had an MRI during the pregnancy. But, for the glory of the God, everything was fine. It’s terrible to sit in a tube for almost 3 hours in an awful noise. The result was good, the tumor was under control without metastasis. I had no intention to make an abortion, I did not want, I pray to the good God to keep me safe with the „hour” with the day, although I have gone through difficult moments, from my point of view, physically and mentally.

Hopes still

The treating physician told me that if I don’t have amniotic fluid or if it is inadequate, the baby will not live and I will have to have an abortion then start chemotherapy. I refused this time again. I took it slowly until July 2nd when they really decided to operate me. I had very low hemoglobin. They operated me, the baby had APGAR 5-7 at birth. I baptized him urgently, he was born at 26 weeks, weighting 880 gr. Now he lives, he is fine, he has 4800 gr, and St. Spiridon has taken care of him and the Mother of God.

I am in Bucharest, doing chemotherapy, with cytostatics, at a private clinic. I did MRI and CT, the tumor seems to be regressing. I eat vegetarian and continue chemotherapy treatment.

CONTURI PENTRU DONATII

FUNDATIA SFANTA IRINA

STR. EROU, MIRCEA, MARINESCU, NR.3, VOLUNTARI, ILFOV, COD POSTAL 077190

cod de identificare: 10667150

CONT LEI: RO57WBAN25110000A2064936

CONT EURO: RO51WBAN25110220A2064936

COD SWIFT:WBANRO22

DESCHIS LA INTESA SANPAOLO SUCURSALA VICTORIEI, CALEA VICTORIEI,NR 155, BL.D1, SECTOR 1, BUCURESTI

Va rugam sa specificati in descriere „Ajutor umanitar pentru Adriana Tanase”. Va multumim!

Pentru orice detalii legate de partea de donatii, va stam la dispozitie prin intermediul Paginii de Contact.

ACCOUNTS FOR DONATIONS:

FOUNDATION SFANTA IRINA

3 EROU MIRCEA MARINESCU Str., VOLUNTARI, ILFOV, zip code 077190

Identification code: 10667150

ACCOUNT LEI: RO57WBAN25110000A2064936

ACCOUNT EURO: RO51WBAN25110220A2064936

SWIFT CODE:WBANRO22

OPEN AT INTESA SANPAOLO – VICTORIEI, 155 VICTORIEI WAY, BL.D1, SECTOR 1, BUCHAREST

 

Please specify in description “Humanitarian Aid for Adriana Tanase”. Thank you!

For any details concerning the donation process you can easily get in touch with us through our Contact Page.

Nume Donatie Data
Anonim 10 September 17, 2019
Daniela Mircea 50 September 17, 2019
Anonim 10 June 04, 2019
Anonim 10 May 24, 2019
Mihai Grecu 10 May 20, 2019
Anonim 42 May 20, 2019
Anonim 20 May 14, 2019
Anonim 10 May 07, 2019
Anonim 10 May 07, 2019
Anonim 10 May 07, 2019
Anonim 40 May 06, 2019
Anonim 10 May 06, 2019
Daniel Stefan 2 April 30, 2019
Anonim 20 April 18, 2019
Iulia-Maria Grec 10 April 03, 2019
Mihai Pitiu 5 March 15, 2019
Daniela Mircea 65 March 12, 2019
Anonim 20 March 10, 2019
Anonim 2 February 21, 2019
Cristian Pit 150 February 12, 2019
Anonim 50 February 06, 2019
Adrian Colgiu 10 January 31, 2019
Anonim 20 January 29, 2019
Anonim 2 January 22, 2019
Delia Ceteras 467 January 22, 2019
Anonim 100 January 20, 2019
Iulia Maria Grec 10 January 20, 2019
gabriel cismaru 10 January 16, 2019
Alexandra Petrescu 20 January 16, 2019
Anonim 25 January 16, 2019
ANA BASCA 2 January 15, 2019
Anonim 10 January 14, 2019
Anonim 10 January 14, 2019
Olivia Gabureanu 10 January 14, 2019
Cosmina Descultu 5 January 14, 2019
IULIA COJOCARU 10 January 14, 2019
Anonim 10 January 03, 2019
Ciprian Bodea 10 January 01, 2019
Iulia Jitaruc 10 December 30, 2018
Anonim 10 December 29, 2018
Anonim A 5 December 29, 2018
Anonim 2 December 28, 2018
Anonim 10 December 28, 2018
Anonim 10 December 25, 2018
Anonim 170 December 25, 2018
Ioana Feodorov 50 December 23, 2018
Anonim 20 December 21, 2018
Anonim 10 December 21, 2018
adriana maria 4 December 21, 2018
Anonim 25 December 21, 2018
Anonim 10 December 21, 2018
Gheata Irina Paraschiva 10 December 21, 2018
Gheata Irina Paraschiva 10 December 21, 2018
Andreea Abrudan 2 December 21, 2018
Doina Bucur 5 December 20, 2018
Anonim 10 December 20, 2018
Roxana Oprita 10 December 20, 2018
Eva Sorina Puscas 10 December 20, 2018
Anonim 10 December 20, 2018
Anonim 25 December 20, 2018
Anonim 100 December 20, 2018
Elena-Florentina Udila 20 December 20, 2018
Anonim 10 December 20, 2018
Anonim 10 December 20, 2018
Veronica Iancu 10 December 20, 2018
Villy Tanasescu 10 December 20, 2018
Iulia Demeny 5 December 20, 2018
Anonim 5 December 19, 2018
Anonim 10 December 19, 2018
Anamaria Bogdan 10 December 19, 2018
Anonim 25 December 19, 2018
Horvath Claudiu 10 December 19, 2018
Anonim 2 December 19, 2018
Anonim 50 December 19, 2018
Anonim 10 December 19, 2018
Dragomirescu Cosmina 2 December 18, 2018
Anonim 10 December 18, 2018
Anonim 10 December 18, 2018
Daniela Foianu 10 December 18, 2018
Anonim 10 December 18, 2018
Anonim 10 December 17, 2018
Anonim 10 December 17, 2018
Mihai Prodan 10 December 17, 2018
Repede Alina 10 December 17, 2018
Hrisca Ionela 2 December 17, 2018
Popescu Marian 5 December 17, 2018
Georgiana Pastor 10 December 17, 2018
Anonim 5 December 17, 2018
sebastian rus 10 December 17, 2018
Anonim 10 December 17, 2018
Anonim 10 December 16, 2018
Ttgy Yyyyy 2 December 16, 2018
Elisabeta Csakany 10 December 16, 2018
Monika Poo 10 December 16, 2018
Anonim 10 December 16, 2018
Iulia Cojocaru 10 December 15, 2018
Anonim 10 December 15, 2018
Alina Todorescu 10 December 15, 2018
Anonim 20 December 15, 2018
Hajnal Ildiko Kis 10 December 15, 2018
Anonim 10 December 15, 2018
Anonim 10 December 15, 2018
Anonim 10 December 14, 2018
Anonim 30 December 14, 2018
Anonim 20 December 14, 2018
Anonim 10 December 14, 2018
Mirela Rosioru 10 December 14, 2018
Ioana Stancu 5 December 14, 2018